Rugscholing, veilig ruggebruik, scholende hulpmiddelen

Hulpmiddelen hebben vooral een werking bij rugscholing in de beginperiode van het aanleren van veilig ruggebruik. Veilig ruggebruik beheerst immers niemand in de eerste weken van een STEP cursus veilig ruggebruik. Dus recidivering, verergering en vertraging door onveilig ruggebruik liggen dan op de loer. Hulpmiddelen zijn dringend gewenst. Vooral bij de rugscholing van bukken en tillen – om een goede biofeedback te geven en onveilig ruggebruik in de thuissituatie te voorkomen.

Reminder werking

Leren gordels kunnen hier goed gebruikt worden, zij geven een goede reminder prikkel bij te veel rugbolling. Dus de drager kan hierop direct actie nemen met veilig ruggebruik. Aan de ruggordel kunnen nog mechanisch en elektronische hulpmiddelen worden toegevoegd. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld een ventrale orthese die een sterkere en directere mechanische reminder prikkel geeft als onveilig ruggebruik dreigt. Ook een STEP Bel kan goed met een gordel worden gebruikt De bel geeft dan in een vroeg stadium een geluidssignaal als onveilig ruggebruik dreigt. Verder is een begeleidend STEP rugboek  nuttig bij het aanleren van en stimuleren tot veilig ruggebruik in de thuissituatie. Ook E-learning modules met kennistoetsen kunnen zeer behulpzaam zijn bij rugscholing.

Tijdelijk karakter

De hulpmiddelen bij rugscholing hebben altijd een tijdelijk karakter en worden alleen gedragen in de periode  dat er nog geen sprake is van veilig ruggebruik. Geleidelijk worden de hulpmiddelen afgebouwd naar het dragen in dagdelen. Ook het alleen nog trainend dragen in een aantal korte periodes op een dag is een mogelijkheid.  Een en ander onder regie van de STEP Instructeur. Als de actieve beheersing een feit is wordt het dragen van hulpmiddelen gestopt.

Wetenschappers en reminder hulpmiddelen

Auteurs die het gebruik van biofeedback hulpmiddelen aangeven zijn o.a. Cyriax en McGill. Lees meer met de link Cyriax en McGill over actieve en passieve bescherming en scholing

Cyriax. Textbook of Orthopaedic Medicine, Diagnosis of Soft tissue Lesions, Ballière Tindall, London 1978, 7th edition.

McGill SM. Low Back Disorders, evidence based prevention en rehabilitation, second edition. Champaign, IL: Human Kinetics. 2007.

De STEP BackPack

De STEP BackPack is een perfect reminder hulpmiddel om meet te trainen inde parktijk- werk- en thuissituatie. Grote voordeel t.o.v. een stok is dat zowel cliënt als instructeur de handen geheel vrij hebben.
De STEP Bel en BackStick

De STEP Bel kan ook op een BackStick worden geplaatst. Bij bolle houdingen wordt de bel dan ingedrukt en volgt een piep of trilsignaal. Het signaal stopt  direct zo gauw de rug in een veilige positie wordt geplaatst. De STEP Bel met BackStick kan uitstekend in werk- en thuissituatie worden gebruikt. Men krijgt dan steeds feedback bij het trainen van veilig ruggebruik.

Het STEP Rugalarm

Het nieuwste reminder hulpmiddel is het STEP Rugalarm. Dit is een reksensor die bij bolle houdingen een piep of trilsignaal geeft. Het signaal stopt  direct zo gauw de rug in een veilige positie wordt geplaatst. Het STEP Rugalarm kan uitstekend in werk- en thuissituatie worden gebruikt. Ook hiet krijgt men steeds feedback bij het trainen van veilig ruggebruik.

Een tweetal STEP patiëntenverhalen waarin het gebruik van hulpmiddelen in een STEP cursus wordt geïllustreerd

– Preventie van een hernia operatie door lowback pain/rugklachten.

– Van zware hernia tot volledig herstel.

STEP producten zijn verkrijgbaar bij:

De Blessurewinkel 

Voorbeelden van rugscholende hulpmiddelen

Een leren gordel

rugscholing, tillen, lowbackbrace van leer

.

 

 

 

 

 

Een ventrale orthese

rugscholing, tillen, ventrale orthese bij rugklachten

Een STEP Bel

rugscholing, tillen, STEP Bel

 Een STEP BackPack

STEP BackPack

Het STEP Rugalarm

rugalarm voor rugschool

Een STEP zitsteun

rugscholing, tillen, zitsteun bij rugklachten

Een STEP RugBoek

rugscholing, tillen, Step-rugboek

DIRECT ADVIES NODIG? MAIL ONS.

Please spread the word :)